Paskutinė stovyklos diena

Nuo 2008 m. Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos mokytojų komanda konkursams teikia projektus, kuriuos iš dalies finansuoja Panevėžio miesto savivaldybė. Šiais mokslo metais finansavimas buvo skirtas progimnazijos vaikų vasaros poilsio projektui „Aš tikrai myliu Lietuvą“.

 

„Aš tikrai myliu Lietuvą“ – dešimties dienų vaikų vasaros poilsio dieninė stovykla – veiklą pradėjo vos pasibaigus mokslo metams. Į stovyklą susirinko penkiasdešimt progimnazijos 5-7 klasių mokinių, kurių veiklą koordinavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Gasiūnienė ir mokytojai – Vitalija Balčiūnienė, Elvyra Rūkštelienė, Danutė Kalendienė, Daiva Juknienė, Rima Šarkanienė ir Virgilijus Karosas.

 

Vaikų vasaros poilsio stovyklos tikslas – skatinti vaikus domėtis Lietuvos istorine praeitimi, gerbti savo Tėvynę, stiprinti ryšius su gimtuoju kraštu. Įgyvendindami veiklas, stovyklautojai mokėsi rasti ir sisteminti medžiagą, ją įdomiai pateikti ir pristatyti, dirbti grupėse, vienas kitam padėti – bendrauti ir bendradarbiauti. Vaikų nuomone, stovykloje jie ne tik daug sužinojo rinkdami žinias apie gimtojo krašto savanorius, lankydamiesi KASP Vyčio apygardos pulke, keliaudami po Panevėžio rajono istorines vietas, bet ir susirado naujų draugų, geriau pažino mokytojus – tiesiog mokėsi būti kartu.