Bitė


 

G.Petkevičaitė gimė 1861 m. kovo 30 d. Panevėžio krašte, Puziniškio dvare. Ji anksti neteko motinos, kuri mirė 1869 m., palikdama šešis našlaičius: dvi dukras ir keturis sūnus. O gyvenimo kryptį pasirinkti jai padėjo tėvas Jonas Leonas Petkevičius (1828–1909) – gydytojas, baigęs Kijevo universitetą ir jame užsikrėtęs rusų liaudininkų idėjomis tarnauti paprastiems žmonėms. Todėl jis už menką atlyginimą dirbo Joniškėlio ligoninės vedėju, ten nemokamai gydė kaimo žmones ir tarp jų turėjo didelį autoritetą.

 

Kilo klausimas, ką daryti toliau. Gabrielė gimnazijoje buvo geriausia matematikė, labai ją mėgo, bet baigus tokias studijas gauti darbo Lietuvoje buvo neįmanoma. Be to, tėvas nusprendė neleisti jos studijuoti, kol nepailsės, nesustiprės sveikata. Tiesa, darbo pakako ir namie, Puziniškyje: reikėjo rūpintis jauniausia sesute ir broliukais, taip pat padėti tėvui slaugyti ligonius.

 

Bet svarbiausia jo užduotis, kaip vėliau rašė pati Bitė, buvo tokia: „Nematai, kaip čia reikalingi inteligentai darbininkai, kur visa šalis, paskendusi analfabetizme, skursta apsiaustosiose tamsybėse?“

 

Jinai buvo: mokytoja, žurnalistė, redaktorė, rašytoja, literatūros kritikė, knygnešė, visuomenės veikėja, labdaros organizatorė, moterų judėjimo pradininkė – visų darbų net neišvardysi.