Vincas Svirskis

Vincas Svirskis gimė 1835 metais Krekenavos valsčiaus Glitėnų kaime. Jo tėvai buvo neturtingi laisvieji valstiečiai. Mirė 1916 metais Burvelių kaime.Palaidotas Surviliškių parapijos kapinėse.

 

V. Svirskio gyvenimas

 

Lietuvių dievdirbys, liaudies menininkas, vienas žymiausių XIX amžiaus kryžių skaptuotojų, kurio kryžių išlikę Lietuvos muziejuose, keliuose miesteliuose ir kaimuose. Vincas Svirskis buvo vienas svarbiausių senovinės lietuvių kryždirbystės tradicijos nešėjų. Gyveno ir dirbo Vidurio Lietuvoje - Kėdainių, Surviliškio, Krekenavos, Krakių, Truskavos apylinkėse. Vincas Svirskis sukūrė daugiau nei 200 ąžuolinių kryžių. Žinoma, kad jis mokėjo skaityti ir rašyti, gerai kalbėjo lenkiškai, šiek tiek rusiškai. Taip pat mokėjo skaityti ir giedoti lotyniškai, todėl padėdavo giedoti Truskavos ir Ančiškio bažnyčių vargonininkams. Spėjama, kad jis lankė parapijinę Krekenavos mokyklą. Spaudos draudimo metais Vincentas Svirskis palaikė ryšius su knygnešiais, lietuviškų knygų platintojais. Uždraustą literatūrą platino ir pats. Meistras vaikščiodavo iš kaimo į kaimą, kurdavo ir gyveno iš to, ką pats savo nagingomis rankomis uždirbdavo. Senatvėje liaudies menininkas neturėjo nei namų, nei kokio turto, vaikščiodavo po kaimus jau nedirbdamas ir iš kitų malonės gyvendamas.

 Žymiausi darbai

 

Ibutonių koplytstulpis, 1863 m.

Okainių koplytstulpis, 1897–1898 m.

Dvariškių koplytstulpis

Surviliškio kapinių kryžius, 1883 m.

Surviliškio bažnyčios šventoriaus kryžius, 1891 m.

Bakainių kryžius, 1891 m.

Pakruostės kryžius, 1891 m.

Pakarklės kryžius, 1906 m.

Surviliškio bažnyčios skulptūros

 

V. Svirskio darbų pavyzdžiai