Varnakalnis


 

Akmuo Rapolas – valstybės saugomas gamtos paveldo objektas, gamtos paminklas Panevėžio rajone, apie 1,5 km į rytus nuo Krekenavos. Paskelbtas valstybės saugomu Gamtos apsaugos komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1964 m. kovo 27d. įsakymu Nr. 76.

 

Riedulys stūkso Panevėžio miškų urėdijos Krekenavos girininkijos teritorijoje (87 kv., 25 skl.), Varnakalnio miške tekančio Linkavos upelio, vieno iš Nevėžio intakų, vagoje, Krekenavos regioniniame parke. Link akmens driekiasi pažintinis Girinio takas. Pusės kilometro ilgio take gausu informacijos apie mišką, galima užlipti į apžvalgos bokštelį, išvysti pro medžių tankmę Linkavos slėnį bei skardį, įrengtos atokvėpio vietos, Girinio pavėsinė. Kai kurie žmonės Rapolą dėl savo nemenko dydžio pavadina Puntuko broliu.